05
Sie 2018

X Przegląd Piosenki Klubowej w Baranowie

Koło Gospodyń Wiejskich "Wesołe Nutki" » Kronika » X Przegląd Piosenki Klubowej w Baranowie

5 sierpnia 2018 roku Seniorzy „Pogodny Zmierzch” wraz z władzami samorządowymi z Baranowa byli organizatorami X Przeglądu Piosenki Klubowej w Baranowie pod hasłem „PIOSENKA ŁĄCZY POKOLENIA”. W tym roku uczestniczyły 22 zespoły. Koło Gospodyń Wiejskich „Wesołe Nutki” z Kadzidła już drugi raz miały zaszczyt uczestniczyć w tym pięknym spotkaniu kulturalnym. Każdy z występujących zespołów prezentował się odrębnym strojem, a także repertuarem. Były pieśni patriotyczne, ludowe, biesiadne, niektóre układane przez zespoły. Ogólnie każdy zespół był interesujący w wyglądzie i wykonaniu. Wszystkie grupy były obficie oklaskiwane i na zakończenie nagrodzone.

KGW „Wesołe Nutki” z Kadzidła w składzie: Pan Marian Krupiński – przedstawiciel Sejmu, Ala Miałka, Basia Dawidczyk, Jadzia Jachimczyk, Teresa Chrostek, Zosia Gadomska, Zosia Pabich zaprezentowały 2 pieśni patriotyczne: „Piękna nasza Polska”, „Płynie Wisła płynie”. Reporterem naszej grupy była Jadzia Niedźwiedzka.

Organizatorzy przygotowali dla wszystkich uczestników dyplomy, kwiaty i upominki. Wszyscy byli ugoszczeni i obficie nakarmieni. Atmosfera przyjazna, wesoła, miła i serdeczna. Przedstawiciele grup wspólnie zaśpiewali pieśń „Polskie kwiaty”.

Dziękujemy za zaproszenie nas. Chylimy czoła dla gospodarzy tej pięknej uroczystości. Składamy podziękowanie naszemu Wójtowi Dariuszowi Łukaszewskiemu za umożliwienie Nam uczestniczenia w tej imprezie poprzez udostępnienie pojazdu. Członkinie KGW „Wesołe Nutki” w Kadzidle.

Tekst: : Barbara Dawidczyk

Zdjęcia: Jadwiga Niedźwiedzka