13
Cze 2018

Wycieczka do Olsztyna

Koło Gospodyń Wiejskich "Wesołe Nutki" » Kronika » Wycieczka do Olsztyna

Koło Gospodyń Wiejskich „ Wesołe Nutki” z Kadzidła zaprosiło członków z kół gospodyń z Czarni i Chudka oraz Seniorów ZNP z Kadzidła i ich członków rodzin do wspólnego spędzenia czasu na  Warmii. Wielu uczestników dawno tam nie było, a byli i tacy co nie mieli jeszcze okazji tam być. Wszystkich nas było 48 osób.

Olsztyn – centralna część Pojezierza Olsztyńskiego. Przez Olsztyn przebiegają drogi z Torunia na jeziora mazurskie oraz szlak z Warszawy wiodący aż do granicy z Rosją. W obrębie miasta jest 11 jezior i 1800 h lasów. Tereny zielone stanowią  w Olsztynie prawie połowę terenu. Miasto przecina rzeka Łyna – dopływ Pregoły.

Wycieczkę rozpoczęliśmy od spektaklu w Planetarium.

Zabytki to: Zamek Kapituły Warmińskiej. Obecnie znajduje się Muzeum Warmii i Mazur. Zamek wybudowany w latach 1344-1353. Przykład architektury gotyckiej w części obronnej oraz barokowej w części południowej. Do 1772 r. zamek był własnością kapituły. Pełnił funkcje obronne oraz był siedzibą administratora dóbr kapituły. W latach 1516 – 1521 na zamku mieszkał Mikołaj Kopernik, który pełnił funkcje administratora. Na jednej ze ścian zachowała się oryginalna tablica astronomiczna z 1517 roku, prawdopodobnie wykonana przez M. Kopernika. M. Kopernik mieszkał w płn. – wsch. skrzydle zamku, w dużej komnacie z widokiem na Łynę i młyn zamkowy oraz na dziedziniec i krużganki. W XVI wieku obie komnaty otrzymały kryształowe sklepienie. Komnaty były dość niskie. By podwyższyć – obniżono podłogi. Kopernik napisał rozprawę o biciu monety.  Dokonywał obserwacji ruchu planet. Na krużganku sporządził tablicę umożliwiającą  śledzenie wiosennych i jesiennych zrównań  dnia z nocą. Tablica jest do dzisiaj. Kopernik przebywał na zamku jeszcze w latach 1524, 1531, 1535, 1538 jako wizytator. Od 16. 03 – 21. 05 w 2010 roku, na Zamku znajdował się Sarkofag ze szczątkami  M. Kopernika. 22 maja został przewieziony do Fromborka, gdzie został uroczyście pochowany w tamtejszej Bazylice Katedralnej. Zamek Kapituły Warmińskiej w zakolu Łyny.  Na wzgórzu powstała drewniano-ziemna strażnica (1334r.). Na jej miejscu kapituła warmińska rozpoczęła budowę murowanego zamku, który powstał w latach 1348 – 1353, gdy miasto uzyskało prawa miejskie. Dojście do zamku otoczone pasem murów i fosą prowadziło od strony Łyny mostem zwodzonym. W późniejszych czasach zbudowano następne skrzydło zamku. Przebudowując go ponownie nadano mu  okrągły kształt na czworokątnej podstawie. Mury połączono częściowo z murami miejskimi, przez co zamek stał się potężnym bastionem wysuniętym poza miasto i broniącym do niego dostępu.

GIETRZWAŁD

Wieś gminna na Warmii pow. olsztyński. Założona w 1352r. Pierwszym sołtysem był  Dietrich. Od niego pochodzi nazwa spolszczona na Dzietrzałd, Jerzwałd, na końcu Gietrzwałd. Znany jest na całym świecie dzięki Objawieniom Maryjnym w 1877 r. To taka nasza obecnie „ Polska Fatima.” Matka Boża ukazywała się wówczas kilkakrotnie dwóm dziewczynkom: Barbarze Sułowskiej i Justynie Szafrańskiej. Maryja rozmawiała z nimi po polsku, co wywołało poruszenie, jako że język polski był wówczas w Prusach zakazany. 100 lat po tych wydarzeniach Stolica Apostolska uznała prawdziwość objawień, zaś Gietrzwałd stał się miejscowością pielgrzymkową. Rocznie przybywa tu około jednego miliona pielgrzymów i turystów. Do zwiedzania jest wiele obiektów m. innymi: Bazylika Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny, kaplica wotywna Św. Józefa, cudowne źródełko, z którego pielgrzymi czerpią wodę, droga różańcowa, droga krzyżowa, izba muzealna tzw. Kuźnia Warmińska, Karczma Warmińska z XIX wieku.

Tekst: : Barbara Dawidczyk

Zdjęcia: Jadwiga Niedźwiedzka